Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji i preuzimanjem carinskog zakonodavstva Unije započela je primjena i carinskih postupaka i instituta koje prije pristupanja nismo poznavali u carinskom zakonodavstvu. Između ostalog, radi se o postupcima 42 (puštanje robe u slobodan prometa bez naplate PDV-a) i 63 (ponovni uvoz i puštanje robe u slobodan promet bez naplate PDV-a) kod kojih je roba, nakon puštanja u slobodan promet, namijenjena drugoj zemlji članici EU. Prilikom provedbe navedenih postupaka porezni obveznik iz druge zemlje članice može imenovati poreznog zastupnika koji će ga zastupati u poreznom aspektu poslovanja (npr. podnošenje prijave PDV-a (Obrazac PDV), zbirne prijave za ispruku dobara i usluga u druge zemlje članice EU (Obrazac ZP)). Uvoznik iz druge zemlje članice se, u ovakvim poslovima, nema potrebe registrirati u Republici Hrvatskoj za potrebe PDV-a.

Također obavljamo i porezno zastupanje tvrtki koje nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj, ali su, zbog obavljanja isporuke dobara i usluga čije je mjesto oporezivanja Republika Hrvatska, u obvezi registrirati se za potrebe PDV-a. Ovakav način zastupanja nije vezan uz carinsko poslovanje već se odnosi prvenstveno na tvrtke iz trećih zemalja koje obavljaju isporuke dobara i usluga u Republici Hrvatskoj te za potrebe svog poslovanja koriste usluge poreznog zastupanja.