INTRASTAT je sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije. Obveznici izvještavanja (izvještajne jedinice) su obveznici PDV-a koji prelaze prag uključivanja određen za tekuću godinu, a koji se posebno određuje za smjer primitaka i za smjer otprema roba. Potrebno je izvještavati sve fizičke primitke/otpreme robe osim onih sa liste isključenja (npr. roba za/nakon popravka, privremeno korištenje robe, reklamni materijal ...). Rok za podnošenje mjesečnog izvještaja je, u principu, 15. dan slijedećeg kalendarskog mjeseca. Izvještaj se podnosi isključivo u elektronskom obliku korištenjem G2B sustava Carinske uprave, a podnošenje je moguće i putem deklaranta.

Možemo Vam pružiti uslugu izrade Intrastat izvještaja odnosno podnošenje Intrastat obrazaca.

Naše dugogodišnje iskustvo u carinskim postupcima pridonosi jednostavnijem provođenju i uspješnom razumijevanju potreba postupka Intrastat izvještavanja. Sudjelujemo u Intrastat izvještavanju još od testne faze prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, te smo u praksi uočili moguće nedoumice u postupku kao i optimalne mogućnosti provođenja postupka na način koji će za Vas biti što jednostavniji.

U suradnji s izvještajnim jedinicama kao i sa Službom za Intrastat pronalazimo rješenja za pitanja koja se u praksi neminovno pojavljuju (npr. u specifičnim kretanjima roba kao što su trostrani poslovi, quasi izvoz/uvoz, sukcesivne pošiljke... ).

Cilj nam je, da uz međusobnu suradnju i poštovanje propisa, postupak bude za Vaš što jednostavniji i da podnošenje Vaših Intrastat obrazaca bude točno, potpuno i pravovremeno te da redovni i naknadni nadzor koji vrše nadležna tijela završi uredno i bez negativnih posljedica.