Za Vas možemo obaviti sve radnje vezane uz ispravnu provedbu svih vrsta carinskih postupaka (uvoznih, izvoznih i provoznih) kao i uz njih vezanih inspekcijskih pregleda (veterinarskih, fito, sanitarnih) kako u unutrašnjosti tako i na graničnim prijelazima Republike Hrvatske.

Obratite nam se za savjetovanje vezano uz primjenu carinskih postupaka (redovnih ili pojednostavnjenih), dinamično područje carinskog zakonodavstva, razvrstavanja robe, povlaštenog i nepovlaštenog podrijetla robe, carinske vrijednosti, trgovinskih povlaštenih postupanja u EU, nove vrste carinskih davanja, nova ograničenja trgovine te ostalim pitanjima iz carinskog područja u Vašem poslovanju.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji preuzeto je u potpunosti carinsko zakonodavstvo Unije te nadopunjeno nacionalnim zakonodavstvom kao i nacionalnim naputcima i uputama o provedbi carinskog zakonodavstva. Složenost carinskog zakonodavstva Unije izazov je svim sudionicima koji sudjeluju u provođenju carinskih postupaka.

Pojmovi kao što su postupak 42, Meursing kod, T2L, USD, ISD, A.TR,  GSP,  AEO, anti damping, kompenzacijske carine samo su neki su od mnogih pojmova koji su sastavni dio provedbe carinskih postupaka nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Pomoći ćemo Vam u razumijevanju i korištenju pravila i postupaka koji Vam mogu olakšati poslovanje i otvoriti nove mogućnosti poslovanja, ali i čije Vam nepoznavanje može donijeti poteškoće u poslovanju.

Za naše dugogodišnje partnere, u slučajevima kada je to zbog obujma poslovanja potrebno, te uz zadovoljenje potrebnih uvjeta, možemo ponuditi organizaciju ishodovanja odobrenja odgode plaćanja carinskog duga (po potrebi i uz potporu našim jamstvom kod poslovnih banaka), s propisanih 10 dana na maksimalno mogućih 30 dana odgode plaćanja carinskog duga.

Naš cilj je zastupati Vas na način koji će Vam, uz poštovanje relevantnih propisa, omogućiti što bržu i financijski optimalnu provedbu carinskih postupaka.