Pojednostavnjenja uvoza, izvoza ili provoza mogu Vaše poslovanje učiniti efikasnijim, konkurentnijim i financijski isplativijim.

Mogućnost provedbe carinskih postupaka u Vašim prostorima i bez ograničenja radnog vremena nadležnih carinskih ureda otvara nove mogućnosti Vašem poslovanju.

Kao nositeljima AEO potvrde, pojednostavnjen nam je postupak dobivanja odobrenja za navedena pojednostavnjenja. Moguće je uključivanje i Vašeg poslovanja u navedena odobrenja za pojednostavnjene postupke odnosno postoji mogućnost da i Vi, bez potrebe udovoljavanja strogim uvjetima potrebnim za dobivanja vlastitiog odobrenja, koristite pogodnosti pojednostavnjenja carinskih postupaka kod kojih se mi pojavljujemo kao nositelji pojednostavnjenih carinskih postupaka koji se odvijaju u Vašim prostorima.

Pojednostavnjenja se provode, na primjer, uz upotrebu te prema potrebi i uz kombinaciju Odobrenja za status ovlaštenog primatelja za provoz Unije (ACE), Odobrenja mjesta za podnošenje robe carini (ODM), Odobrenja za pojednostavnjene deklaracije (SDE) npr. za redovito podnošenje pojednostavnjene deklaracije za postupak izvoza ...