Ponosni smo što smo, još krajem 2015. godine, stekli status Ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO) kojim nas carinska tijela svih EU članica prepoznaju kao pouzdanog partnera u carinskom poslovanju.

Nakon dugotrajnih internih priprema i prilagodbi poslovanja te nakon izvršene provjere i nadzora od strane Carinske uprave kojima je potvrđeno ispunjavanje propisanih mjerila i kriterija (usklađenost s carinskim zahtjevima, odgovarajući sustavi vođenja poslovne evidencije, računovodstveni sustav, mogućnost pristupa evidencijama od strane carinskih tijela, upravna organizacija, sustav unutarnje kontrole, pohrana podataka i zaštita od gubitaka podataka, mjere osiguranja informacijske tehnologije, financijska solventnost ...) za stjecanje statusa AEO-C (carinska pojednostavnjenja) izdana nam je AEO potvrda broj HRAEOC4130115190004 (pdf).

AEO status vrijedi na cjelokupnom carinskom području EU i donosi prava na određene olakšice u carinskom poslovanju. Status otvara također i mogućnosti jednostavnijih primjena pojednostavnjenja carinskih postupaka (na primjer kućno carinjenje u uvozu i izvozu, ovlašteni primatelj, ovlašteni pošiljatelj...). Opsežne i detaljne provjere mjerila i kriterija koje su bile uvjet za stjecane statusa AEO nije potrebno ponovno provoditi u postupku dobivanja carinskih pojednostavnjenja. Na ovaj način možemo se za korisnike svojih usluga pojaviti kao nositelji pojednostavnjenja koja mogu značajno pojednostaviti provođenje carinskih postupaka te time donijeti i značajne uštede u poslovanju.

Stjecanje statusa AEO promatramo kao "krunu" dugogodišnjih napora u unapređenju poslovanja, kako u operativnom smislu tako i u smislu kontrole kvalitete poslovanja.

Dobiveni status smatramo jednim od najvažnijih koraka u dosadašnjem razvoju te također i početkom nove faze razvoja kroz otvaranje novih mogućnosti poslovanja i kao osnovu i motivaciju za dalje poboljšanje kvalitete poslovanja.